Vännäs Internetförening

Inställningar för E-post via Hem.net, Vannas.net

(Webbmail och support nås via www.hem.net)
Incoming mail server (POP3): pop.vannas.net
Outgoing mail server (SMTP): smtp.hem.net
E-mail Address: Din e-postadress hos vannas.net
EXEMPEL: fredrik.persson@vannas.net
User Name: Ditt användarnamn hos vannas.net
EXEMPEL: vanfrepe785
Password: Ditt lösenord hos vannas.net
Utgående server kräver ssl ja (SSL/TLS)
Utgående server kräver autenticering: ja, med lösenord (ej krypterat)
Portinställningar:
OBS! POP3-port 110 är standard, SMTP-port 465 är inte standard, - måste anges för att utgående e-post ska fungera!
POP3-port: 110
SMTP-port: 465

Andra mailservrar

Problem efter omläggningen till T3 har uppkommit på grund av att T3 spärrar smtp-trafik via port 25 som är standardinställning. Även port 137-139 och 445 är spärrade för att förhindra att spam sprids via T3s abonnenter.

Har du mail via annan mailserver behöver du alltså ändra smtp-port där också.

Ett annat alternativ är att använda T3s smtp-mailserver, smtp.t3.se, med port 25, utan ssl, utan autenticering.
E-post via Vannet.se